top of page

תרגול מוסיקת היקום

תרגול מוסיקת היקום - יוסי מורגנשטרן
סדרת "שש הנשימות", המכונה 'מוזיקת היקום', מהווה חלק מתרגולי הנשימה הטאואיסטים  ומתאפיינת באופן הוצאת האוויר הייחודי משש הנשימות הללו.
 

לכל אחד מחמשת האיברים המלאים המתוארים ברפואה הסינית (נוסף לפונקציה המכונה ברפואה הסינית 'המחמם המשולש')מתאימה נשימה אחת. נשימות אלו עשויות לשפר תפקוד של האיבר או של הפונקציה התואמים להן או לרפא סימפטומים התואמים להן לפי הרפואה הסינית, המתבטאים במבנה הגוף הפיזי או ברבדים העדינים יותר. בשיטת התרגול הטאואיסטי המכונה 'הזנת החיים', שש נשימות אלו משמשות כדי להוציא את שש האנרגיות הפולשניות מתוך הגוף. כל אנרגיה משתייכת לאיכות אקלימית אחרת (חום, קור, יובש, לחות, רוח ואש).

 

כל נשימה מורכבת משני שלבים: הכנסת אוויר והוצאת אוויר. הכנסת האוויר משותפת לכל שש הנשימות, הוצאת האוויר שונה וייחודית. בזמן הכנסת האוויר מקבלים 'אנרגיה טהורה מהשמיים ומהארץ'. לאחר שהאיבר או הפונקציה התנקו בזמן הוצאת האוויר מפסולת שהעכירה אותם, הם מוזנים ומתעצמים מאותה אנרגיה טהורה המכילה חמצן חדש, אוויר טרי ועוד אנרגיות מעודנות הכוללות בין השאר צבעים, ריחות ורגשות.

 

מומלץ
 • לבחור מקום שקט ונוח וללבוש בגדים נוחים.

 • לתרגל בתקופה היאנגית של היממה, כלומר בין חצות לצהריים. הזמן המועדף הינו כ-40 דקות לפני זריחת החמה.

 • בתחילת הכנסת האוויר מעוררים את המודעות לנחיריים - בייחוד להיקפם, שואפים אוויר ומוליכים אותו בעדינות עד לתחתית הגו, לאזור הפרינאום הנמצא בין שני הפתחים התחתונים של הגוף. קצה הלשון מוצמד לאזור  מאחורי השיניים הקדמיות  בחך העליון.

 • כאשר תהליך הכנסת האוויר ברור ונהיר, מכוונים את תשומת הלב להוצאת האוויר. היא מתחילה עם הוצאת אוויר בפה סגור    (נשמע מממממ....) .

 • לאחר מספר מחזורי נשימה, פותחים את הפה, מעצימים את הקול ומכוונים אותו לָצליל הייחודי לכל נשימה (או הברה) ולתו הייחודי (גובה מוזיקאלי מתוך הסולם המוזיקאלי הסיני הכולל 5 תווים מלאים).  בסיום הנשימה עוצמת הקול נחלשת עד לשיבתה לדממה.

 • תהליך הנשימה  מלווה בתנועה ייחודית לכל אחת משש הנשימות . תנועה זו מכוונת לעבר המקום האנרגטי הייחודי לאיבר או לפונקציה בליווי צבע תואם.

 • בתום התרגול, מומלץ לבלוע באיטיות את הרוק  ולעקוב אחריו במודעות עד המקום שניתן.

 

ניתן לתרגל כל נשימה במספר אופנים:
 • בעונה התואמת לפי חמש העונות.

 • לפי הפתולוגיה של הרקמה או האיבר הפגוע התואמת לפי חמשת האלמנטים.

 • לבצע את סדרת שש הנשימות ברצף. לבצע לפחות 6 סדרות . מתחילים בנשימת הלב וממשיכים לפי הרצף האלמנטים.

 

נשימת 吹CHUI    של הכליות ולעונת החורף
 • מיקום אנרגטי: אזור הפרינאום, בין שני הפתחים התחתונים של הגוף.

 • צליל: אִי

 • תו : רֶה

 • צבע : שחור, צבע כהה כמו מי אגם בתוך מערה

 • איכות: קר

 • תרגול בישיבה- הפה סגור, שיניים ושפתיים נוגעות אחת בשנייה. הנשימה יוצאת מבין החרכים כמי מזרקה או מים הזולגים מבין לאבנים. התנועה בזמן הוצאת אוויר: תופסים את הברכיים (מפרק הקשור לכליות ולחיוניות הנאגרת בהן). בזמן התרגול יש להרטיט את אזור הפרינאום .

 • ניתן לתרגל גם בעמידה- כפות רגלים מונחות על האדמה. במרכזן נקודת המקור של מרידיאן הכליות. רגלים מקבילות ברוחב הכתפיים. בזמן הוצאת אוויר מכופפים את הברכיים ומתכופפים עד שהידיים אוחזות בברכיים. בזמן הכנסת אוויר מיישרים הברכיים.  

 

תרגול זה משפיע על הגב התחתון והעצמות ועוזר במקרים הבאים: צפצופי אוזניים, קור באגן ובגב התחתון, חולשת ברכיים, חולשת תפקוד מיני ואין-אונות.

bottom of page