בלוג

19.01.2019

מצב דכאוני      
אין כאן התייחסות לדכאון קליני אשר הינו ברמת חומרה גבוהה יותר


הקדמה
בספרי הרפואה הסינית מסופר על קיסר שסבל מדיכאון. מיטב רופאי הקיסרות לא הצליחו לעזור לו. אחד הרופאים התגייס לעזור לקיסר תוך שימוש בחוקי הרפואה הסינית המושתת על חמשה אלמנטים הנענ...

Please reload