top of page
כללי

אני מורה מוסמך בשיטת פלדנקרייז והיה לי הכבוד והעונג כנער להכיר את ד"ר [ PHD PHYSICS] משה פלדנקרייז בקבוצותיו באולם ברחוב אלכסנדר ינאי ובאופן אישי.

השיטה התפרסמה בציבור כאשר ראש הממשלה דויד בן גוריון עמד על הראש בחוף ים תל אביב בהנחיית ד"ר משה פלדנקרייז ממציא השיטה.

היא מתבססת  על עקרונות ניורולוגיים, פיזיקליים, ביו-מכניים והבנה מעמיקה של תהליכי למידה של תינוק, ושלבי התפתחות אנושיים .היא נועדה לאפשר למוח האדם ללמוד דרכים אלטרנטיביות להרגלים הטבועים במערכת.

שיטת פלדנקרייז עוזרת להשיב לגוף גמישות גופנית ושכלית, מפתחת יכולת תנועה חופשית והרמונית ומפתחת יציבה זקופה ללא מאמץ. הגדלת הפוטנציאל התנועתי של האדם מאפשרת לו חופש פיזי, יעילות פעולה בפעילותיו היומיומיות. השיפורים באים לידי ביטוי ביציבה זקופה, נשימה נינוחה, הפחתה של אי נוחות כרונית, תחושה של קלות והרגשה חיובית פיזית, רגשית, שכלית ותחושתית.

שיטת פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז נשענת על גמישות היכולת של המוח ויכולתו ללמוד תבניות חדשות. תוך השענות על הבנת ההתפתחות הטבעית של האדם ופעולת מערכת העצבים בגוף האדם.

ייחודה שיש לה שני אופני הוראה הקשורים ומשלימים זה את זה: 

שיעור אישי – אינטגרציה תפקודית   (Functional Integration®) המועבר כשעור אחד על אחד תוך כדי מגע, בלבוש מלא, ללא כאב. השעור הנותן מענה לצורך ביציבה נוחה, אסתטית וחופשייה מכאבים. העיקרון המנחה הוא שעדיף לחזק את החלקים הטובים וכך הגוף פחות מאוים מהשינוי. זוהי גישה פונקציונלית לשיפור תפקודי הגוף. מטרת הטיפול היא להפעיל את היכולת המולדת לנוע בצורה פשוטה ויעילה.
שיעור קבוצתי -מודעות דרך תנועה (Awareness Through Movement®).   לשיפור יכולת התנועה באמצעות סדרת תנועות עדינות ונעימות בהנחיית מורה. אנו לומדים כיצד להתנהל במינימום מאמץ בחיי היום יום ולהגיע למקסימום תנועה, חיונית ויעילות. שיעורי המודעות דרך תנועה פותחו על ידי ד”ר פלדנקרייז כאמצעי לערב מחדש את מערכת העצבים בסוג של למידה שכולנו עושים באופן טבעי בהיותנו תינוקות, אך נוטשים בשלב מאוחר יותר. ההשפעות של השיעורים הן עמוקות ונותנות תחושה מוגברת של רווחה וספונטניות. השיעור בדרך כלל מתחיל בשכיבה בכדי לנטרל ככל האפשר את השפעת שדה כוח המשיכה על הגוף. תגובת מערכת העצבים על השפעתו של שדה כוח המשיכה הפכה להרגל, כל עוד קיים הרגל זה אין אפשרות להביא את השרירים ללימוד פעולות חדשות. כלומר, קשה מאוד לחולל שינוי יסודי בפעילותה של מערכת העצבים.

דר' משה פלדנקרייז הקדים בעשרות שנים את הרפואה והמדע. כעת שיטתו מופצת בכל רחבי העולם.

פרטים נוספים על הכשרת מורים בשיטה http://rutybar.com/

bottom of page