top of page

יציאת מצרים מעבדות לחירות - גירסא 20.22

חג הפסח, חג האביב קרב ובא. והשנה הוא צועק מתמיד את המאבק בין פרעה [פה רע] המייצג את כוחות ה'אגו' הצנטריפטאלים ומשה [הנני] המייצג את כוחות ה'אני הגבוה' הצנטריפוגאלים.


המאבק מתבטא ברמה האישית שלי בהסתגלות למעבר לעשור השביעי בחיי,

הוא מתבטא ברמה הלאומית במאבקי האגו והשחיתות במדינת ישראל,

הוא מתבטא ברמה בינלאומית בהתגוששות בין המחנה הרוסי מול המחנה האוקראיני

והוא מתבטא ברמת האנושות במאבק ההישרדותי מול הגורמים לשינויי האקלים ולהשתנות הטבע.


אני אוהב את חג הפסח מכל החגים עם ה'הגדה' המשמשת כטקסט מלווה לכל תהליכי שינוי והתמרה אישייים וסביבתיים- לאומיים. הוא מלווה אותי במסע חיי.

את משמעות האוכל והקטרזיס המשפחתי חוויתי בילדותי בבית סבי בשכונת שאבאזי בדרום תל- אביב.

את המשמעות האישית של החרות, הפנמתי לפני כ30 שנים בסדר שנערך בהנחיית סוואמי ויויקאננדה משושלת סידהא יוגה.

את משמעות הסדר בקהילה הבנתי לפני 25 שנים, בסדר בצרפת עם אחי בנשמה איוון אמאר ועם קהילת חסידיו.

הקשר עם הטבע התגלה לי לפני כעשרים שנים בסדר הגדול שערכתי בשפך נחל אוג הנשפך לים המלח.


התהליך ההשתחררות מתחיל בחג פורים עם ההתחברות לנסתר עם למפגש עם ה'עד לא ידע'.

הוא ממשיך בנס שהתרחש ביום השבת לפני חג הפסח הנקרא 'שבת הגדול'. זה הזמן שבו בכורי מצרים חוו שינוי פנימי עמוק וטבע ליבם התהפך. הם מרדו באפשרות הכחדתם. ההתמרה בלב האדם, היא הנס הגדול מכולם.

התהליך מסתיים עם ביעור החמץ ועריכת ה'סדר' הכוללת את קריאת הטקסט המופלא של ההגדה. כל התהליכים, בעיניי, נועדו להנחיית תהליכי צמיחה והתפתחות.

טקסט ההגדה רומז על מפתחות זהב לבריאות כולית ורב שכבתית: פיזי, רגשי, חשיבתי ותודעתי. הוא מתייחס לבריאת הבריאות האישית, לניקוי מה שמכווץ, כואב ודואב בגוף ובנפש.

זו תכנית לארגון מחדש ולקביעת סדרי עדיפויות בחיי היומיום.

המסע דורש התבוננות מעמיקה בדושיח הפנימי בין ה'אגו' לבין ה'האני הגבוה' והחלטה למי נמסרת ההובלה. תעצומות הנפש מתבטאות באומץ לשנות ולהתגבר על הרגלים ועל התמכרויות.

כאשר השינוי מתרחש, מתגבש אורח חיים פשוט ובריא פיזי ונפשי, הגוף והנפש מתפקדים באופן יעיל ומדויק תוך שמירה וכיבוד על הסביבה והטבע. וזו הגדרה יפה של ה'בריאות'.


כך גם המאסטר הסיני דר' פנג, מייסד ג'יננג צ'יקונג[ZHINENG QIKONG] שהתגלתה בפניי לפני שבע השנים ואימצתי אותה באהבה כדרך תרגול. מעבר לעיבוד ולעידון החומר והצ'י שבגוף, דר' פאנג מכוון את שיטתו להתמרת התודעה לחופש תוך יצירת קהילה של אנשים חופשיים. מתאים לי!


המאבק בין משה ופרעה, בין ה'הנני' לבין פרעה מתבהר כאן ועכשיו בהיבטים שונים.

הוא אקטואלי להישרדות פיזית ונפשית של היחיד ושל החברה.

יציאת מצרים מהאפלה לאור הינה הכרחית כעת. היא עדיין לפנינו.

סיפור ההגדה משמש כטקסט-בוק מדהים ומנחה את העשייה הנדרשת.

השינוי עדיין אפשרי. זה הזמן לכל מי שער לנושא – להתגייס ולפעול.


באהבהComments


bottom of page