top of page

פורים 2022 – אודות פוטין, עידן הקורונה וחרות הנשיותחג פורים

במסורת היהודית, מגילת אסתר מגלה וחושפת את אסתר, את ההסתר והנסתר במאורעות ההיסטוריה. גם במסורת הסינית, ספר ה'טאו' חושף את עקבות הנסתר במציאות הנגלית.

מגילת אסתר כתובה כמחזה [המכונה 'פורים שפיל' ] שבו פועלים כוחות חיצוניים ארעיים המבויימים כתסריט דרמתי המתוזמן היטב. אותה מציאות נפרשת כיום לעיננו באמצעי התקשורת ובמסך הטלוויזיה. בוזמנית ניתן לראות בפורים סיפור חיים אישי עם מאבק בין כוחות הנסתרים.

מקור השם פורים במילה פור, גורל. זה חג הגורל הנסתר מבינתנו ומשליטת המנטאלי. מגילת אסתר מגלה את ההיבט הנסתר של החיים, וחושפת את השילוב בין ההיבט הרוחני והמשתה הגשמי. שילוב זה הינו מקור עוצמתן של הנשים כפי שמתבטא בסיפור פורים. מדהים !!

בחג פורים האדם מצווה להתמסר לכאוס, עד לאבדן שליטת הרובד המנטאלי והחלק הפעיל שבו המכונה ה'אגו'. עליו להתחבר לטבעו המסתורי ולהגיע ל'עד לא ידע' שבתוכו.


אירועים ב-2022

ב-2022 העולם כוסה בכאוס שמתבטא בהרבה היבטים:

פוטין, בתפקיד המן, שייך לכוחות ה'אגו' הרוצים רק לקבל עוד ועוד ללא גבולות. הישגיו הם חומריים ולא מגיעים לידי סיפוק ואושר. הוא חוואס [שילוב של חזיר וטווס] המסמל את כוח הביצוע המצויד בכלים מתוחכמים להגביר שליטתו ולהרחיב את השפעתו. יש לחשוף את ה'אגו', להכירו, לזהותו ולהשיבו למימדו הטבעי. כאשר הוא נסתר בתת- מודע הוא שולט בנו ומונע מאתנו להתקדם ולהגיע לטוב ולשלמות.

דרך המגילה להתמודד עם האגו היא לתת לו להגיע עד הסוף והוא יתמוטט מאליו.

תקופת הקורונה התאפיינה בהרבה הסתר, בלבול ומבוכה שיצרו הפרדות, ניתוקים וסכסוכים. המצב אינו בהיר מנטאלית, כאוס קיים וגורר אבדן שליטת הרובד המנטאלי. המסכות שנאלצנו ללבוש בתקופה זו אפשרו לנו להתנתק מהחוץ ולהתחבר עם הפנים.

היחס לנשים השתנה ומתבהר לאחרונה. הפגנות 2ME בטאו זאת במציאות. השינוי החל בסיפור מגילת אסתר מנוהל על ידי שתי נשים המגשימות את נשיותן בשתי דרכים שונות: אסתר ווָשתי ששמה מהדהד עם המילה 'וסת' .

ושתי מחוברת לעולם הפשוט, עולם החומר הישיר והלא מעובד. היא ארגנה משתה לנשים החוגגות עירומות בטבע. לפי הבעש"ט היא מסמלת את השכינה העירומה, האמיתית כפי שהיא, ללא תיווך וכיסוי. היא הייתה הפמיניסטית הראשונה שלא צייתה למלך והתנגדה למציאות המצ'ואיסטית הדורסנית. לשיטתה הכול ישיר, גלוי, ללא התחשבות במציאות המעודנת והנסתרת הכוללת את קיימות הרוח.

אסתר, ששמה היהודי היה הדסה, בחרה שלא להיחשף ואימצה שם פרסי, אסתר, הדומה לשם אלת האהבה הפרסית אישתר. בגישתה היא התייחסה למציאות המורכבת המכילה גם את הנסתר, את נוכחות האל. הצמא לנסתר היווה מנוע אמיתי הדוחף לחיפוש ולהתפתחות. זה ה'ריק' הנזכר בתרבויות המזרח. זה ה'טאו' אצל הסינים. אסתר מגלמת את החסך המעורר את חיפוש ושואף להתמלא בכוח הבורא החיצוני כפי שרחם אישה מתמלא בזרע של גבר.


מתוך ההיבטים הפנימיים

עלינו לחפש את הטבע העמוק, את ה'אני האמיתי' ולהוציאו לאור. זה הבסיס לשיטת הג'ננג צ'יקונג אותה אנחנו מתרגלים יחדיו ב'מרכז מורגנשטרן'.

מרדכי מסמל את הקשר עם הרובד העליון המשמש משיכה לאנשים שבאו לעולם כדי להתפתח ולהגיע לרמה רוחנית. זו מטרה לא רק של עם ישראל אלא של כל הגויים. העולם נברא מתוך הרוח ולמענו. מרדכי מייצג תפישה אלטרואיסטית. מכיוון שהוא שונה ואיננו מסתפק רק בהנאות ההמונים, הוא ממאיס עצמו ומבאס את חגיגת הנהנים. הוא מסמל את הכוח הרוחני שקושר את המלך לבני ישראל ומאפשר להם הנאה אמיתית בהתגברות על האגו. כך הוא משפיע על האחרים, נותן ואוהב. זו דרכו להגיע לאושר.


לסיום

חג פורים הינו הדרגה העליונה בסולם ההתפתחות המעידה על הגשמת החיבור בין העולם הגשמי והעולם הנסתר המתגלה לבין המציאות הרוחנית נחשפת. זהו חיבור מלא בין שני העולמות, מכאן חשיבותו היתרה של חג פורים. "כל המועדים בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים שאינו בטל" בתיקוני הזוהר משווה את פורים עם כיפורים: "פורים נקרא על שם יום הכיפורים, שעתידים להתענג בו, ולשנות אותו מעינוי לעונג".

בחג זה האדם מגשים את יעוד הבריאה להביא את כל האנושות לרמה הרוחנית העליונה בסולם ההתפתחות המעידה על הגשמת החיבור בין העולם הגשמי והעולם הנסתר. חג פורים מסמל את גמר התיקון האישי בו האדם התמיר את כול רבדיו.

פורים מתגלה שניתן להגיע לקדושה גם על ידי כיבוד החומר בעזרת המשתה הכולל אכילה ושכרות. ההבנה שהחומר משרת גם את הרוח ומשמש אמצעי בדרך למציאות גבוהה יותר המחוברת עם האל. כפי שבאופן אישי העבודה הפנימית איננה לבטל את ה'אגו' אלא להפעילו בשרות הרוח.


תרגול

הכאוס, הנסתר מהווה מקום מידע אודות העבר והעתיד, מקור ליצירתיות ולשמחה, ומשמש מרחב ל'אני האמיתי'. מטרת שיטת התרגול 'חכמת הצ'י קונג ועוצמת הריפוי' [ג'יננג צ'יקונג] היא להגשים באופן מעשי לתרגל את מסתוריות זו. מטרתה לברוא את הבריאות הפיזית והנפשית, להחלים ממחלות ולהגיע לריפוי.


אני מאחל לכולנו חג פורים שמח !!

ואחרי פורים יגיע חג הפסח עם ביעור החמץ, עריכת סדר עם המשפחה. והסדר החדש יובילנו מעבדות ה'אגו' לחרות ה'אני העליון'.

Comments


bottom of page