top of page

הרצאה של פרופ׳ דן אריאלי, מומחה בעל שם עולמי לכלכלה התנהגותית במרכז מורגנשטרן

 

תמונות מהרצאתו של פרופ׳ דן אריאלי, מומחה בעל שם עולמי לכלכלה התנהגותית, בפני ׳ארגון היזמים הצעירים בישראל׳ במרכז מורגנשטרן בדרך השדות. 7.6.2016 היה מאוד מוצלח ופורה למשתתפים.


bottom of page