top of page

חג החירות דרך הצ'יקונג


חג פסח - בין חרות לסיני

אביב הגיע ושוב חג הפסח בא. זה החג האהוב עלי עוד מתקופת ילדותי: סיפורי המסע של יציאת מצרים דרך מרחב סיני לקראת החירות, הדמות המרכזית משה רבנו, הקתרזיס המשפחתי בערב הסדר בתקופה מאוחרת יותר התבוננות במסע האישי מעבדות לחרות.

לפני החג עושים ביעור החמץ, בערב החג עורכים סדר כדי להגיע לחירות. איזה דיוק של תהליך: ניקוי וביעור, סידור ומסע לחירות.

תרגול שיטת הג'יננג צ'יקונג הנובעת מתוך תרבות סין, מוליכה תהליך דומה: ניקוי מודע של הגוף עם הולכת אור, אהבה וצ'י, סידור התפקוד הפנימי של הגוף תוך מתן מידע מדויק לתפעול תקין.

מייסד השיטה, דר' פאנג מינג, הבהיר שרק כאשר הגוף נקי ופועל ביעילות והאדם מתחבר לסדר העמוק הנובע מתוך קשר עם ה'אני האמיתי', ניתן להגיע לחירות. זמנים שונים ותרבויות שונות אולם אותה שאיפה לחירות. התרגול והדרך שונה. אולם המרחק בין סין לסיני איננו גדול.

נקודות ציון מוכרות מההגדה של פסח:

 • ניקוי חמץ לפני התהליך

 • עריכת ה'סדר'המתחילה בשאלות הבן ומתנהלת כתשובת האב.

 • ההשתעבדות במצרים לפרעה [ פה רע] המסמלת את האופן ההתנהגות הישן של האדם המשליך מודעותו החוצה ונשלט על ידי ה'אגו'.

 • הקושי להתעורר מהעבדות שנמשכה 400 שנים ולצעוק לשינוי כנאמר "ותעל שעוותם השמימה".

 • המוכנות לצאת למסע לקראת דרך חדשה, תפיסה חדשה שאיננה תלויה באחרים אלא ממוקדת בפנימיות [ לעבר ה'הנני' של משה]

 • תהליך החניכה הארוך של משה דרך אמו ואחותו שהיו מיילדות, בת פרעה ופרעה אשר חינכו אותו בארמון ובוודאי חותנו, יתרו, ראש שבט מדייני בדואי .

 • רגע של ההתגלות בפני הסנה הבוער

 • נטילת האחריות והשליחות.

 • הפיכת החמץ למצה – שינוי בין האות 'ח' ולאות 'ה'- שינוי מזערי על קוצו של יוד.


כך, באופן דומה, מתרגלים את שיטת 'חכמת הצ'י קונג ועוצמת הריפוי':

 • בתחילת התרגול המתרגל עובר מראייה בעיניים פקוחות לראייה בעיניים עצומות. תהליך עמוק של שינוי נקודת מבט.

 • ניקוי באמצעות המודעות את כל המרחבים הפנימיים של הגוף והחדרת אור ואהבה למרחב הפנימי.

 • הדידקטיקה של הרפואה הסינית כולל ספרי הרפואה העתיקים מלפני 2500 שנים ערוכים כשאלות הקיסר ותשובת המורים שלו.

 • הכרת ההיבטים השונים הפנימיים ובחירת הישות המובילה המכונה 'אני אמיתי'.

 • מתוך פיתוח כושר מיקוד מנטאלי, איזון רגשי פנימי וגמישות הגוף להגיע לחרות.

 • לשנות נקודת מבט ולהיות יותר קשוב לנינוחות, למרחב הפנימי ולנוחיות תוך תרגול הגוף והרוח.


הג'יננג צ'י קונג הינו כלי מעשי ורוחני כדי לאפשר חשיפת עוצמת הגוף והתמסרות ל-'אני האמיתי'. כדי לצאת סופסוף לחרות, בואו לתרגל ביחד.

'מרכז מורגנשטרן' בכפר שמריהו:

 • ימי א' 17:00-19:00 מיקוד בתהליכים פנימיים להבאת האור והאהבה לגוף [*]

 • ימי א' 19.30- 21.00 מדיטציה לשינוי מצב תודעה [לקהל הרחב, בהרשמה מראש. תשלום בדאנה, לפי הערכת הנותן]

 • ימי ג' 17:00-19:00 מיקוד למי שמכיר את הרמה הראשונה, ללמוד את הרמה השניה

 • ימי ד' 10:00-12:00 תרגול ג'יננג צ'יקונג [*]

 • ימי ו' 07:30-09:30 מיקוד בהעמקה ועידון של הרמה הראשונה [*]


'מרכז לייטהאוס' בתל אביב

 • ימי ד' 18.00- 19.30 תרגול ג'יננג צ'יקונג [*]

[*] קהל יעד: מתרגלי צ'יקונג שהשתתפו בפגישת מבוא


bottom of page