top of page

ראש השנה, תשע"ח


יקיריי ויקירותיי שלום,

הקיץ נגמר, התחיל הסתיו וכבר פורח החצב. שוב הגיע ראש השנה. במסורת היהודית ראש השנה חל בא' בתשרי, בסתיו. במסורת הנוצרית הוא חל במרכז החורף סביב היום הקצר ביותר בשנה, אצל הסינים באביב ואצל האירנים העתיקים במרכז הקיץ. קיים גם ראש השנה שונה מהמסורת, ראש השנה אישי פנימי המתרחש בכל זמן, בכל יום, בכל מקום. ראש משמעו התחלה, ראשית.​

מקור המילה שנה הינו שינוי, לשנות. ראש השנה הוא ממקד את הרגע של תחילת השינוי, תחילת המסע הרוחני למציאת משמעות וערכים. המסורת נותנת מסגרת זמן בו האדם מוותרהרגליו הרעים לטובת הרגלים מועילים יותר. "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה". אני מתייחס לכך באופן אישי, בתוכי , בתוך האדם שבי. כיצד אני מתחיל שינוי ההופך אותי להיות טוב יותר לעצמי ולאחרים פיזית, רגשית ומנטאלית. כיצד אני פועל בסביבתי כדי ליצור תנאים יותר טובים לחיות בהם.

מתי תחילת המסע שלי? עכשיו! היכן? כאן!

ראשית יש ליצור תנאים מאפשרים שינוי ולהחליף נקודת מבט, לשנות תפיסה, פרדיגמה.לא עוד להיות תלוי באחרים ובסביבה אלא להפנות את תשומת הלב פנימה, אליי, למקום העמוק ביותר בתוכי הנסתר מכל אור ומהווה את המקום הכי אוטנטי בתוכי.ההתבוננות פנימה מאפשרת לחוש בתכלית החיים ולשאול: "בשביל מה באמת אני חי?". התבוננות בעברי האישי מראה לי לאן ההתפתחות שלי הובילה אותי. עולה השאלה: "האם המצב מספק אותי? האם אני מלא חיוניות לקראת העתיד או אני תקוע בייאוש של עצמי ושל סביבתי?". תשובותכנות לשאלות אילו מהוות קרקע פורייה לחשבון נפש נוקב שמקרב אותיאליי, לטבע העמוק שלי. התשובה איננה נמצאת בחוץ אלא בפנים. היא עוברת דרך התובנה מה מונע ממני להתחבר עם הדבר הקרוב לי ביותר, עם עצמי.

התהליך גורם לשינוי הממלא את הלב בתקווה שהפעם חשבון הנפש יהיה אמיתי. בעקבותיו תגיע עשייה שתשנה את המציאות החיצונית והפנימית.

חג שמח! ראש השנה שמח! שנה טובה


bottom of page