top of page

סרטן אחרת

חלק ראשון: מחלת הסרטן על פי הרפואה הסינית חלק שני: טיפול ותמיכה בחולי סרטן לפי הרפואה הסינית

הקדמה מחלת הסרטן הולכת ומתפשטת במערב ובישראל. תגובת האנשים והרשויות מעידה על פחד ואזלת יד לנוכח התפשטות המחלה שאינה נבלמת למרות המאמץ האדיר והמשאבים הרבים המגויסים ל'מלחמה בסרטן'. ההודעה הדרמטית שפרסם משרד הבריאות בישראל שכל ישראלי שלישי חלה או עתיד לחלות בסרטן, מעידה על פאניקה מגיפה מעוררת סיוטים בדומה למגיפות שידעה האנושות בעבר. כדי למגר את הסרטן אין די בשימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים. נדרש שינוי של הפרדיגמה הנוכחית בפרדיגמה נרחבת וכוּלית יותר. כיום, המאבק בסרטן מתמקד בכמה רמות: רמה טיפולית הכוללת את הוצאת האיבר הנגוע, חיסול הגידול בעזרת מולקולה כימית, קרינה רדיואקטיבית או טכניקות אחרות.רמה מחקרית הכוללת ידע רב של מדענים ורופאים שחקרו את גוף האדם, ומידע שנאסף בניסויים ובבדיקות ממוחשבות המודדות ברגע מסוים את השינויים המדידים בחומר.רמה ארגונית הכוללת רשת של רופאים שכל אחד מהם מומחה בתחומו. התמקצעות זו יוצרת תמונה מפוצלת של הבריאות, המחלה, והחולה – המתגלה כחפץ מנותק מסביבתו. 


דרך זו עדיין לא הצליחה להדביר את הסרטן. לכן יש לבדוק גישות נוספות המאפשרות התבוננות נרחבת יותר, גישות הכוללות היבטים נוספים של המטופל (היבט רגשי, אנרגטי ורוחני), של סביבתו הטבעית, של בריאותו, של מחלותיו, ומכאן, של דרכי ריפויו. בשנים האחרונות נחשף המערב לגישות עתיקות מתרבויות שונות המציעות דרכי התבוננות נוספות. רק שילוב אמיתי בין הגישות האלו לבין הרפואה המודרנית עשוי לייעל את מיגור מחלת הסרטן. מבין הגישות הללו, המוכרת והנפוצה ביותר היא הרפואה הסינית המסורתית עתיקת היומין. מחלת הסרטן על פי הרפואה הסינית 1. נקודת מבט אנרגטית על מנגנון הסרטן התפיסה האנרגטית מתייחסת למנגנונים העדינים והסמויים בטבע. היא אינה רואה במחלת הסרטן עונש, טעות או מקריות, אלא תגובה טבעית וחיונית של הגוף לנוכח איום קיומי. כל תא מחובר לסביבתו החיצונית באמצעות מעטפת חיצונית מסננת-למחצה, ההכרחית להיווצרותו. המעטפת יוצרת את ההבחנה בין פנים לְחוץ, מאפשרת את ייחודו של התא ומגנה עליו. על גביה קיים מתח חשמלי המצטמצם עד למחציתו בתא הסרטני. עובדה זו מאיימת על המשך קיומו של התא, המגיב בהאצת מנגנון ההתחלקות. מנגנון זה מאפיין את כל סוגי הסרטן וגם את תאי העובר. בטבע, האצת מנגנון ההתרבות משרתת את המנגנון ההישרדותי. לדוגמא: אלפי ראשני הצפרדע המופצים במים כדי להבטיח את הישרדותם של בוגרים ספורים, מאות אלפי הזרעים שמפיץ הגבר כדי להבטיח הישרדות של זרע אחד או שניים לצורך הפריית הביצית. בחברה האנושית, בניגוד לכל היגיון, בזמני רעב אחוז הילודה גדֵל, ועם צבירת הממון, קטֵן. על פי הרפואה הסינית, ההתרבות משתייכת לאלמנט המים. המעטפת החיצונית משתייכת לאלמנט המתכת. סינון המעטפת משתייך לחכמת אלמנט האדמה. המתכת, המים והאדמה שנפגעו הם אלמנטים בעלי היבט ייני, עמוק ומהותי בגוף. כל טיפול במחלת הסרטן מבחינת הרפואה הסינית מחייב התייחסות לאיזונם, בייחוד לאלמנט האדמה שהיא מרכז האדם, מאפשרת את כל ההתמרות הדרושות לקיום החיים ומכונה 'היין שבמרכז היין'. את חשיבות אלמנט האדמה כמרכז האיר הרופא הסיני בן המאה ה-12, לידונג-יואן, שיצר את 'אקדמיית הקיבה והטחול' (האדמה) המשמש עד היום מקור השראה להבנת מחלת הסרטן ולריפויה. ברפואה הסינית מכנים את הסרטן בשתי מילים: YAN שפירושו סרטן ו-LIU שפירושו גידול ממאיר. כבר בספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב, בפרק 75, מוזכרים גידולים ממאירים שונים: גידולי גידים, עצמות, מעיים, שרירים, גידולים קשים ועוד. בפרק 81 בספר הציר הרוחני, שנכתב באותה תקופה, מוגדרת התהוות הגידול כך: "חום פולשני עודף חודר לעומק העור והשרירים. הוא מתקיף את הגידים והמח. בפנים, הוא תוקף את חמשת האיברים המלאים ומרוקן מתוכם את הדם ואת האנרגיה. לכן הם נקראים גידולים. הגידולים נמצאים מתחת לעור כהה וקשה המזכיר את העור בצוואר של בקר". מאז, ספרים רבים מתארים את גורמי מחלת הסרטן ואת תגובת הגוף לגורמים אלו, ומציעים דרכי טיפול בגידולי סרטן חיצוניים (שד, שפתיים, לשון) ופנימיים (בטן, כבד, טחול, ריאות). 2. גורמי מחלה גורמים אקלימיים: גוף בריא יכול להסתגל להשפעות שש האנרגיות האקלימיות (רוח, קור, חום, יובש, לחות ואש). כאשר יכולת ההסתגלות של הגוף נחלשת, או כאשר אנרגיות אלו קיצוניות או מופיעות בפתאומיות, הן פולשות לגוף, פוגעות בו וגורמות לסרטן: "כאשר אנרגיות פולשניות עונתיות שוהות בערוצי האנרגיה הן יוצרות גידולים ממאירים." (ספר הציר הרוחני). 
 גורמים פולשניים: וירוסים, חיידקים, פטריות וטפילים המפרים את האיזון הפנימי באופן בוטה, מחלישים את הגוף ומקטינים את התנגדותו למחלות. 
 גורמים נפשיים: הרגשות הם ביטוי טבעי לשינויים פנימיים כתוצאה מתפיסת ההידוד (אינטראקציה) עם הסביבה. ברפואה הסינית הם מבטאים את אלמנט האש – האלמנט היאנגי ביותר המוגשם בלב, מקום משכן פתאומית, ממושכת או קיצונית, האיזון הרגשי שבאחריות הכבד מתערער, והגוף עלול לחלות.
 ליקויים מולדים: עקב פגמים באנרגיה הגנטית, המוכרת אצל הסינים כאנרגיית המקור (YUAN QI) הנחקרים כיום על-ידי מדעי הגנטיקה המודרנים. 


זיהומים סביבתיים: תוצרי לוואי של תרבותנו, שמזהמת את סביבתה, ומהווים מפגע בריאותי ומקור לגורמי סרטן רבים: אוויר מזוהם, איכות מים ירודה, טבק, מתכות כבדות וגורמים מסרטנים אחרים, כגון אזבסט, כספית ועוד. כמו כן, חשיפת יתר לקרינות ולשדות אלקטרומגנטיים כגון קרינת שמש, קרינה בסביבת קווי מתח גבוה, קרינות אנטנות ומכ"מ, קרינת רנטגן וקרינות אחרות לצרכי בדיקות וטיפולים רפואיים, מיקרוגל, טלפונים ניידים ועוד. הציבור מתעורר ונעשה מודע להשפעת גורמים אלו על הבריאות ועל יצירת הסרטן. 
 אורח החיים המודרני: כמות או איכות לא מתאימה של מזון גורמות לרעילות בגוף ומעודדות היווצרות סרטן. גם מערכת עיכול שאינה ממלאת את תפקידה כראוי עלולה להיות גורם מגביר ומזיק. וכן גם עישון, שינה לא איכותית וחוסר בפעילות גופנית. 
 פגיעות שונות: מחלות, ניתוחים, התערבות רפואית או תאונות הגורמים להצטברות ליחה והצטברות דם הפוגעים באיברים וברקמות הפנימיות ומחלישים את הגוף. 
 3. היווצרות המחלה בגוף בריא קיימים מנגנוני תגובה והגנה שנועדו להגן עליו מפני גורמי חוץ ופנים העשויים להפר את איזונו או לפגוע בתפקודו. כאשר אנרגיה פולשת לגוף, מנגנונים אלו תעוררים כדי לזהות את הפולש, לארגן מאבק ולגייס את כל האנרגיה החיונית שברשותו. הסינים מכנים את האנרגיה הזו ZHENG QI, והיא כוללת היבטים פיזיים, רגשיים, מנטאליים ורוחניים. בהתקפה, אנרגיית הגוף החיצונית, היאנגית, בדרך כלל נפגעת ראשונה. זרימתה לא קולחת במרידיאנים ונוצרת חסימת אנרגיה (צ'י). בעקבות כך הדם לא מוּנע, מצטבר באזור מסוים ומתפתח כנפיחות. מצב זה עדיין אינו סרטני ומאובחן על ידי הרפואה הקונבנציונאלית כמסה או כגוש המעורר חשד. רעלים חיצוניים (זיהומים, קרינות) החודרים לגוף לפני היווצרות המסה או אחריה מגבירים את החסימה, מעבים אותה ומדרדרים את המצב למחלת הסרטן. בשלב זה לעתים הגידול ניתן למישוש. תוצאות המאבק תלויות בעוצמות היחסיות של שני הגורמים ובמשך המאבק. ככל שהמאבק עם האנרגיה הפולשנית מתמשך, חוסר האיזון בין הדם והאנרגיה מהדהד ומפר את האיזון בתנועת האיברים הפנימיים ומשפיע על חוסר האיזון הכללי שבגוף, ונוצרת מחלה ההופכת עם הזמן לכרונית או ניוונית. גם חוסר איזון רגשי פוגע באותו אופן בגוף. פגיעה רגשית מפירה את איזון זרימת האנרגיה, גורמת לחסימת הערוצים ובעקבות כך נפגע האיזון הפנימי של האיברים הפנימיים המתבטא בדם ובאנרגיה. האיברים נחלשים, מתאפשרת חדירת אנרגיות פולשניות חיצוניות ומתחילים להיווצר גידולים ממאירים. הרגש עשוי להיות בחוסר, שטבעו יין, הנגרם והמועצם על ידי תחושת חסך רגשי ובדידות, או בעודף, שטבעו יאנג, עקב יתר ביטוי רגשי המרוקן את האנרגיה מהאיבר ומתישו. לתובנות קרובות לאלו של הסינים הקדמונים הגיע גם האונקולוג הגרמני, ד"ר גירד האמר, שחלה בסרטן לפני כ-25 שנים ובעקבות כך שינה את דרך טיפולו. הוא בדק את התנהגות מערכת ההגנה של גוף בריא, הבולמת את תאי הסרטן הקיימים באופן טבעי, וביקש להבין את השוני בהתנהגות הגוף במחלת הסרטן, שבה תאים אלו משתלטים על מנגנונים בגוף. לדבריו, הסיבה העמוקה להשתלטות זו היא פגיעה רגשית עמוקה שהאדם חווה מבלי יכולת לחלוק, ונשאר עמה בבדידות גדולה שביטויה פיזי, נפשי ורוחני. סיבת הפגיעה וטבעה יוצרים רגישות ומתח במוקד במוח הניתן לזיהוי באמצעי הבדיקה המודרנים. מוקד זה מהדהד עם הרגש המסוים ומשדר אותות מכווצים לאיבר בעל רטיטה תואמת, ומגדיר את מיקום הסרטן בגוף. ככל שגירוי המוח מתמשך, צריכת האנרגיה ממשיכה ורמת החיוניות באיבר המסוים נחלשת. אז מתחיל תהליך ניווני שמוביל לגידול סרטני באותו איבר.
בהמשך מתפתח ניוון נוסף המתבטא בגרורות משניות שמקורן באיבר הפגוע. התפתחות המוקד במוח והתפתחות המחלה תואמים את משך המשבר הרגשי, את חריפותו ואת טבע הקונפליקט. ד"ר האמר חקר ומצא את הקשרים בין הרגשות השונים לבין מיקום הסרטן בגוף. יש קשר מובהק בין מחקריו להקשרים המוכרים ברפואה הסינית. טיפול ותמיכה בחולי סרטן לפי הרפואה הסינית 1. מטרת הרפואה הסינית המסורתית מטרתה הראשונה של הרפואה הסינית היא מניעת מחלות ושמירה על האיזון הדינאמי המכונה בריאות. אם איזון זה מופר על ידי גורמים שונים נוצרת מחלה, ויש לרפאה. תחילה, הרפואה הסינית מאפשרת לחולה תמיכה נפשית, טיפול בפגיעות פנימיות ובסימפטומים הנובעים מהמחלה והקלה בסימפטומים הנובעים מהטיפולים הכימותרפיים ומההקרנות (בחילה, נפיחות, קושי לבלוע, כאבים). בשלב השני היא מאפשרת ניקוי מגורמים מזיקים ורעילים בגוף, והחלמה. ההחלמה דורשת איתור גורם המחלה וָלא, המחלה תופיע שוב כ'גרורות', כמו יבלית המופיעה וצצה שוב. לפי ד"ר האמר, מה שאנו מכנים גרורות אינו אלא סרטן חדש המופיע מכיוון שהמקור (פיזי או לא) לא אותר ולא טופל. רק הכרת המקור מאפשרת את נטרול המחלה, ריפוי הגוף, החלמה וחזרה לבריאות. 2. התאמה לשלבי הטיפול הקונבנציונאלי 
על המטפל ברפואה הסינית להתייחס למטופל על כל היבטיו ובקשותיו הייחודיות, למצב המחלה ולטיפול הקונבנציונאלי. עליו לשתף פעולה עם המערכת הרפואית למען יעילות הטיפול ונוחיות המטופל. כמו כן עליו להתאים לנסיבות את המטרה, השיטה והאמצעים.
לדוגמא: לפני ניתוח, ושבועיים לאחריו, הטיפול עשוי להתמקד בדיקור כדי לחזק את מערכת החיסון. לדעת ד"ר פודה מטאי-פה (טייוואן), תאי הסרטן חזקים משאר תאי הגוף ולכן הטיפול בהם ממושך. הניתוח להוצאת הגידול מחליש את תאי הסרטן ולדעתו זה הזמן לחזק את מערכת החיסון ולעודדה להתנגד להתפשטות תאי הסרטן שנותרו. הוא דוקר את החולים לפני הניתוח ומייד אחריו במשך שבועיים רצופים. 
 בזמן טיפול כימותרפי ניתן להשתמש בדיקור ובצמחי מרפא כדי להפחית את תופעות הלוואי (כגון בחילות, הקאות, נשירת שיער), לחזק את מערכת החיסון ומֵח העצם ולהגביר את יעילות הטיפול הכימותרפי. מהות הטיפול מבחינת הרפואה הסינית תהיה חיזוק דם, חיזק מח העצם וסילוק רעילות. כמו כן יש להתמקד בשיפור איכות החיים של החולה ושל סביבתו במידת האפשר. 
 לאחר טיפול כימותרפי או רדיואקטיבי יתמקד הטיפול הסיני בחיזוק כללי של הגוף ובניקוי הפילטרים של הגוף (בעיקר הכבד והכליות) אשר התאמצו במשך הטיפולים. 
 אם קיימות גרורות והמחלה לא נעצרת, יודגש השימוש בצמחים מסלקי רעילות תוך שימוש זהיר בצמחים מניעי דם ומשככי כאב. 
 עם תום הטיפולים או בעת הפוגה בטיפולים, יחוזק הגוף תוך הדגשת הפעולה נגד סטגנציה, רעילות וליחה. נדרשת תקופת החלמה ארוכה שבה ניתן לחפש את הסיבה העמוקה למחלת הסרטן ולנסות להרפות ולרפא. מכיוון שמחלת הסרטן נובעת מפגיעה ביִין, זו העת לחזקו בכל האמצעים.
 3. היבטים שונים בטיפול לקראת החלמה
סיכויי ההחלמה גוברים ככל שהטיפול המוצע הוא כוּלי וכולל מלבד הגוף גם את הרמות האלה: רוח האדם - רפואה הסינית מדגישה את חשיבות התמיכה הרוחנית, בייחוד במחלת הסרטן, המתאפיינת בפעילות מבודדת ואנרכית של התאים הסרטניים. ההתחברות והסדר הם חלק מריפויה האנרגטי. המודעות לקשר עם היקום מאפשרת לחולה להרגיש שייך ליחידה גדולה ממנו, ולא להיות עוד חפץ מנותק ובודד. בתחילת הטיפול, על המטפל הבכיר ברפואה הסינית להתחבר באמצעות רוחו שלו עם רוחו של המטופל ולרתום אותה לקשר מחודש עם מקורותיו, עם הטבע, עם האלוהות והנשגבות שבחיים. הקשר יוצר בריאות ותחושת ביטחון. תחושת הניתוק גורמת למחלות רבות, כולל מחלת הסרטן, ולפאניקה. הפחד והפאניקה נובעים מהמחלה עצמה ומועצמים על-ידי הסובבים את החולה. הם גורמים לחולה סבל רב המשכיח ממנו את מקור אמונתו. הפחד רוטט בכליות, השייכות לאלמנט המים. חשיפה ממושכת לפחד מרוקנת את מאגרי האנרגיה של הכליות, החלשות ממילא אצל חולי סרטן עקב האצת מנגנוןההתרבות התאית. או אז, רוח החולה נפגעת וסיכוייו להחלמה קטנים. נוסף לחולשת המים, אלמנט האדמה נחלש וגורם לבלבול ולחוסר יעילות, וחולשת אלמנט המתכת מחלישה את כל מערך ההתגוננות של החולה. תהליך ההבראה וההחלמה דורש מהמטופל לאחד את כל הווייתו ולעשות 'סדר' בכל. רק החולה עצמו יודע את פצעו הראשוני ויכול לזהות את השינוי הנדרש שיביא להחלמתו. רק הוא יודע את האסטרטגיה והטקטיקה הנכונות. על המטפל להקשיב למטופל, לעזור לו בכל מאודו ולחזקו בדרך לעשיית השינוי הנדרש. על המטפל לזהות את העזרים הייחודיים שיאפשרו לחולה לרתום את אמונתו ורצונו לתהליך הריפוי. 


לדוגמא: שיחה גלויה ופתוחה על מהות המחלה ויצירת שיתוף פעולה כדי לגלות את הדרכים להבראה סיפורים אמיתיים על אודות חולים שהבריאו, ומפגש עם אנשים שהחלימו המלצות לספרים ולסרטים מתאימים עידוד לשינוי ולמציאת עיסוק מעשיר ומשמחהתקרבות לטבע ושהות בחברה אוהבת ותומכתעזרה ביצירת סביבה תומכת (משפחה, חברים, היבטים חברתיים, כלכליים ורפואיים).עזרה למטופל ולבני משפחתו למצוא, לארגן ולתכנן את המהלכים בהתאם לרצונו וליכולתו של החולה כאשר לא ניתן עוד לרפא, על המטפל לאפשר לאדם ולסביבתו הקרובה לעבור תהליך של היפרדות והתאבלות על החיים העוזבים את הגוף. בדרך כלל, החולה יודע את האמת אבל איננו יכול לשתף את הסובבים אותו ברגשותיו. הוא נותר בודד עם תעוקה הולכת
וגוברת הגורמת להידרדרות נוספת במצבו. יש לעזור לחולה לסגור את כל ה-Unfinished Business', למצוא שלווה, לעזוב את עולמנו עם פחות סבל ולהשאיר משפחה תומכת ומאוחדת. הנפש וההיבט הרגשי - התבטאות רגשית מאוזנת מחזקת את הבריאות ומונעת תעוקה. לפי הסינים, כל רגשמזין איבר מסוים שעמו הוא רוטט. ואולם בתנאים מסוימים נוצר עודף או חוסר רגשי המפריע לתנועת האנרגיה של אחד האיברים הפנימיים ופוגע בו. בעקבות זאת, זרימת הדם והאנרגיה מואטת וגורמת להצטברות ליחה, לחות ודם. חוסר איזון רגשי הוא אחד מהגורמים המרכזיים המחלישים את הגוף ומפריעים לתפקודו. לדוגמא: כאשר הטחול האחראי להתמרת המזון נפגע בשל מלנכוליה וחרדה, הוא מתקשה במילוי תפקודו. בעקבות זאת מטבוליזם המים נפגע וליחה מצטברת בגוף.כאשר הכבד השולט בדם נפגע בשל כעס, הצ'י שלו נתקע והדם מצטבר עודף גירויים פוגע בלב, צער פוגע בריאות ופחד בכליות. הרופא (CHEN SHIGONG (1636-1555 כתב: "סרטן החזה נובע מחרדה רגשית, דיכאון, ועודף חשיבה הפוגעים בכבד, בטחול ובלב, ויוצרים חסימות בערוצי האנרגיה".כפי שהבהיר ד"ר האמר, השתלטות התאים הסרטניים על מערכות בגוף קשורה לזעזוע רגשי עז. יש לפענח את האירועים שגרמו להטבעה הראשונית ולעורר שינוי נגדי שיביא לתחילת תהליך הריפוי. תובנות הרפואה הסינית עוזרות בכך. 


חינוך לאורח חיים בריא ולמניעת מחלות - על אדם בריא לתחזק את בריאותו כדי למנוע את מחלת הסרטן. עליו למנוע סטגנציה של צ'י והצטברות ליחה, לעודד זרימה תקינה בגוף ובכך לעזור לסילוק רעלים, בייחוד כאלה בעלי איכות חמה. כבר במאה ה-12 הזכיר הרופא CHEN SHIGONG עשרה דברים שעלינו לקיים כדי להימנע מסרטן: איכות סביבתית, הגיינה אישית, איזון בין עבודה ומנוחה, הרגלי אכילה נכונים ואוכל איכותי, הימנעות מעישון, הגיינה רגשית והימנעות מעודף רגשות, הגברת החיוניות והנאות החיים והימנעות מהתשה מנטאלית. על המטפל לעזור למטופל לבחון את אורח חייו, להחליט מהם השינויים הנדרשים ולמצוא דרכים ליישומם, כגון: למצוא תנאי שינה טובים (מיטה, תנאי אור ושקט) והרגלי שינה נכונים לחול תוך התחשבו בעובד שמבנה הגו של האדם נועד לתפקוד בשעות היום ולא בשעות הלילה. לוודא שעות מנוחה ותקופות חופש, בייחוד במהלך הטיפולים וההחלמה.למצוא הרגלי תזונה נכונים: לאכול באופן סדיר, ללעוס היטב, להימנע מאוכל מזיק, להימנע משימוש בתנור מיקרוגל ההופך כל מזון לבלתי מתאים מבחינה אנרגטית.לבחור פעילות פיזית מתאימה ופעילות שנועדה להזין את הנשמה.לתמוך בהפסקת צריכת אלכוהול, סיגריות וסמים.להזהיר מפני חשיפה למקורות אלקטרומגנטים ולקרינה, כולל קרינת השמש, טלפון סלולארי ומכשירים פולטי קרינה.לעודד חיבור עם הטבע המשמש מקור לכוחות מרפא.האדם משפיע בהתנהגותו ובהרגלי חייו על התפתחות המחלה, על העצמתה או החלשתה ועל החלמתו. השתתפות זו מבטאת את נטילת אחריותו של המטופל על חייו.4. הכלים שונים בטיפול באמצעות רפואה סינית מסורתית ברפואה הסינית קיימים כמה אמצעים להזרמת אנרגיה בערוצים לגפיים, לראש ולאיברים הפנימיים שבגו. בכך הם מאזנים ומעוררים את הגוף להיזכר במה שהוא יודע מאז ומתמיד – לשמור את האיזון הדינאמי, הווה אומר, את הבריאות. 
ברשות הרפואה הסינית כמה אמצעים: דיבור והתייחסות פסיכו-רוחנית, בדיקת תנאי-חיים והרגלים (שינה, תזונה, תעוקה, זיהומים, סביבה פיזית ורגשית) מתן חומרי מרפא (צמחים, מינרלים ומרכיבים מן החי), דיקור ושימוש בטכניקות נוספות (חשמל, לייזר, חימום במוקסה, כוסות רוח), טווי-נא (עיסוי) ואקופרסורה (לחיצות), תרגול נשימות, מדיטציה וצ'י-קונג (תרגול בריאות הכולל תרגול אנרגטי מונחה). טיפול בצמחי מרפא, חומרי ריפוי ותזונה - האגדה מספרת על 'האיכר האלוהי' (SHEN LONG, אבי השימוש בצמחי המרפא שחי בסין לפני 4000 שנים ) שטעם 100 צמחי מרפא, הגדיר את טעמם ובחר את אלו המועילים לגוף האדם. מאז ועד היום מוסיפים הסינים לחקור את צמחי המרפא ולהשתמש בהם במזון ובחומרי ריפוי שונים. השימוש מצריך ידע נרחב והבנה מקיפה של הצמחים ושל השפעתם על היין, היאנג והאיזון ביניהם, על ערוצי האנרגיה, ועל האיברים הפנימיים, באמצעות נתוניו המאפיינים של הצמח, כגון טעם, רמת פעילות, מרידיאן יעד והשפעה על מערכת העיכול.
 
ניתן לשלב עם הטיפולים הקונבנציונאליים שימוש בחומרים אלו הפועלים בשלבים שונים של מחלת הסרטן. נעשו מחקרים על אודות מאות חומרים התומכים בתהליך ריפוי סרטן, כגון: מישמש, שוש-קרח, סויה, דבש, אגוזים, שורש כותנה, עגבניות, קרפדות, שבטבט, ספונריה, מרווה, פרג, קיווי ו-IPHIGENIA
INDICA המכיל כולצ'יסין. נפרט להלן כמה שיטות המשמשות בארה"ב ובסין: שיטת FU ZHEN המחזקת את מערכת החיסון, בייחוד אצל חולי לאוקמיה וסרטן הכבד. השיטה כוללת שימוש בתריסר צמחים, ביניהםASTRAGALUS ,LIGUSTRUM GINSENG , CODONOPSIS , ATRACTYLODES, ו-GANODERMA. היא מחזקת את מערכת החיסון הלא-ספציפית, מעלה את תפקוד תאי טי ומגדילה את יכולת ההישרדות.שימוש ב-KELP וב-POKEROOT לניקוי הגוף מרעלים ולמניעת היווצרות גידולים.שימוש באנג'ליקה סינסיס מצליח לעזור לחולי סרטן הוושט והכבד.לפי הרפואה הסינית, בזמן החלמה יש להימנע מעודף אוכל טרי מכיוון שהנו קר. כמו כן יש להימנע מסוכר לבן, מלח, וקמח לבן המזינים את הסרטן, מעודף של חריף, המפזר את האנרגיה לעבר פני השטח, מקפה, המפעיל את יותרת הכליה, ממוצרי חלב, המקבעים את האנרגיה, ומפרי הדר, המקרר ומגביר לחות. כמו כן, לבחור מבין שיטות התזונה השונות (רפואה סינית, טבעונות, מקרוביוטיקה, שיטת אן-ויגמור, שיטת קוסמין ועוד) את השיטה המתאימה ביותר לחולה לפי אופיו, מבנה גופו, סימני המחלה, אופי המחלה ועונות השנה. למשל, שיטתו של ד"ר
ברוואר מארה"ב שפיתח שיטת טיפול המבוססת על איזון ה - PH בגוף בעזרת הוספת מלחים המחזקים את היִין הפגוע שבגוף. הוא מדגיש את חשיבות השמירה על איזון חומצי-בסיסי בגוף, המהווה מפתח חשוב לבריאות הגוף. החומצי הוא יאנג והבסיסי יִין. לכן, כדי לחזק את היין יש להרבות במוצרים בסיסיים (לימון, מלון, מנגו, סלרי, פפאיה,פטרוזיליה, מיצי ירקות, אגס, גזר, תפוחים, שקדים קלופים, טופו) ולהמעיט במוצרים
חומציים (בשר בקר, סוכר, שתייה מוגזת, שוקולד, דגנים, סיגריות, אלכוהול, קפה, תרופות, פסטה, לחם, חומץ, יוגורט). דיקור - הדיקור נעשה באמצעות מחטים בעלות מבנה וגודל שונה העשויות מחומרים שונים. הדיקור
 נעשה בנקודות מסוימות על העור המשפיעות על הגוף כולו. נוסף על הנקודות המתוארות בספרות הרפואית הקלאסית, יש נקודות חדשות המיוחדות לטיפול בסרטן, כגון נקודות סרטן מס' 1,2,3 בכף הרגל. נוסף לטכניקות המוכרות, יש טכניקות ייחודיות לטיפול במחלת הסרטן הכוללות יצירת סטימולציה קבועה תת-עורית בנקודות דיקור המוחדרות באמצעות התערבות כירורגית מקומית. לדיקור כמה השפעות על מנגנוני הגוף:
פעילות נוירו-כימיתב-1963 הציע vogralik דגם להבנת השפעת הדיקור, המבוסס על מנגנוני התגובה לתוקפנות בגוף. הדיקור משפיע באופנים שונים:פעילות מקומית קרובה: הדיקור של נקודות הדיקור הנמצאות בערוצי אנרגיה על גבי העור מעורר מכנית ומפעיל רצפטורים שונים. הללו משחררים חומרים שונים, כגון היסטמין, סרטונין, פרוסטגלנדין, אינסולין ועוד. כך הדיקור מפעיל את המערכות השונות בגוף.פעילות מרוחקת ושליטה על:רקמות ואיברים פנימיים בלוטות (כגון בלוטת התריס, יותרת הכליה)תפקודי מנגנונים שונים (כגון מנגנון השינה).מערכות שונות, כגון מערכת ייצור הדם ומערכת החיסון.


מערכת החיסון נחלשת באופן טבעי עם הגיל ונשחקת עם תהליך ההזדקנות. היחלשותה מהווה חוליה חשובה במעבר מתאים סרטניים וקדם-סרטניים למחלת הסרטן. המערכת החיסונית נחלשת גם בעקבות חשיפה לגורמים חיצוניים: וירוסים, בקטריות ופטריות (קנדידה), ובשל פגיעות רגשיות עמוקות הנחוות בבדידות. יש להרחיק את הגורמים המחלישים את המערכת, לשחרר את התעוקה הרגשית מבסיסה ולחזק את מערכת החיסון. ניתן לחזקה בעזרת דיקור וצמחי מרפא. ד"ר וואנג פודה מטאייוון הנזכר לעיל עושה זאת בעזרת דיקור. לדבריו, מערכת ההתראה של הגוף מזהה את חוד המחט כגוף פולשני, ומגייסת את הגנת הגוף מול הפולש. כך היא מאמנת את מערכת החיסון ומחזקת אותה. הסינים כוללים במערכת ההגנה של הגוף מערכת חישה המשמשת כהתראה, איברים פנימיים שתפקידם להגן (כבד, טחול) ואנרגיית הגנה המכונה WEI QI הנבנית בקיבה ומקבלת את ייחודה במעי הגס. מחזקים אנרגיה זו גם באמצעות הפעלת נקודות דיקור המגבירות את קליטת האנרגיה מהיקום המטעינה את הגוף ומחזקת אותו. שיכוך כאבים והפחתת תעוקה - הדיקור משפיע על הכאב: באופן מיידי או בהדרגה. קיימת כמה הנחות והסברים על השפעת הדיקור על הכאב: האלחוש הוא מעין היפנוזה; הדיקור גורם לשחרור מתווך כימי; הדיקור משחרר חומרים טבעיים מקלי כאב (אנדורפינים ואנקפאלינים הדומים למורפין); הדיקור מציף את הנתיבים המרכזיים של מערכת העצבים בזרמים לא כואבים המפריעים למעבר הכאב; הדיקור גורם לשיתוק פעיל של מרכזים במוח ובטאלאמוס.
 איזון אנרגטי של החולה והשפעה על הקשר שלו עם סביבתו, ועל יכולת ההסתגלות שלו.
 שיטות נוספות ומשלימות לדיקור 
חימום נקודות הדיקור בעזרת שריפת צמח לענת המדבר (ARTEMISIA) בטכניקה המכונה מוקסה. הצמח המר פועל על הכבד, הטחול והכליות. חום השריפה מחדיר את תמציות הצמחים לגוף, מפעיל את הדם והאנרגיה ומחזק את היאנג. השימוש הוא באמצעות גלילים דמויי סיגרים, בשריפה על-גבי מחטים, בשימוש במתקנים מיוחדים המיועדים לכך או ישירות על גבי העור.דיקור באוזן, אלקטרו-אקופונקטורה, שימוש בחשמל, לייזר, הקזות דם, כוסות רוח.שיטות עיסוי לא פולשניות של הרפואה הסינית, כגון הנעת מפרקים, טווי-נא או אקופרסורה.


תרגילי צ'י קונג
 צ'י קונג היא שיטה בת אלפי שנים שמקורה בבודהיזם ובטאואיזם והיא בסיס לאומניות הלחימה הסיניות. היא כוללת תרגול איטי המכיל התבוננות פנימית, הרגעה, שילוב הנשימה, דמיון מודרך, מאמץ סטטי ודינאמי. מטרתה להכיר את הגוף ואת תפקודו, למקד אנרגיה באזור TAN TIAN שמתחת לטבור ובכך ליצור מאגר אנרגטי בגוף. התרגול מזרים אנרגיה ודם, מגביר את החיוניות ומחזק את הרוח שנועדה לשמור על הגוף. הוא מביא להתחדשות הגוף ומעצים את מנגנוני ההגנה שלו. QI פירושו אנרגיה ו-KONG פירושו עבודה והתמרה. הצ'י קונג היא עבודת אנרגיה שנועדה לאזן את אנרגיית היין-יאנג ולאזן את הגוף מבחינה פיזית, רגשית ורוחנית. העבודה נעשית בטבע תוך התחברות עם מרכיביו החיוניים, והיא מגבירה בייחוד את קליטת החמצן בגוף ואת ספיגתו.
אוטו ורבורג גילה שתאי סרטן נהרסים ככל שאחוזי החמצן בגוף עולים, וזכה על גילוי זה בפרס נובל. עובדה זו מוכרת כיום גם ברפואה המערבית ומשמשת בסיס לכמה שיטות ריפוי. באמצעות תהליך הפוספורילציה תרגול צ'י קונג מעודד גם יצירת אנזימים החשובים בתחזוקת הבריאות, ומגייס הורגי-תאים טבעיים ההורסים את תאי הסרטן בגוף. התרגול הפיזי מניע את כלי הדם ומחזק את מערכת השלד והשרירים.


5. לסיכום


שכיחות מחלת הסרטן בימינו היא תולדה של מאפייני התרבות שבה אנו חיים: זיהום הסביבה במקום השתלבות, ניכור למרות אמצעי התקשורת, התנתקות במקום חיבור, אינדיווידואליזם מוגבר וסגידה לאל הממון וה'אגו'. בו בזמן, תקופה זו מאפשרת שיתוף בין מזרח ומערב, בין קדום לחדיש, בין מסורת למודרניזם, בין רפואות עתיקות יומין לרפואה מודרנית.
האתגר של דורנו הוא ללמוד ולשאוב מתוך המאגר האנושי כולו את השיטות הייחודיות המתאימות, ולעודד שיתוף פעולה במטרה להדביר את הסרטן. נוסף להתפתחות הטכנולוגית והמדעית נדרשים גם שינויים באופן החשיבה ובדרכי הפעולה שלנו כדי להבטיח לנו ולדורות הבאים שכדור הארץ יהיה מקום בטוח וטוב יותר לחיות בו בשלום ובבריאות.
ספרים ואתרי רשת
ד"ר לורנס לה-שאן, סרטן כנקודת מפנהד"ר נאדר בוטו, הרפואה והחוש הששי

ד"ר ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות אתי הילסום, השמים שבתוכי


----- 
Dr Gird Hammer- The
New Germaine Medicine
---- 
JIA KUN, PREVENTION
AND TREATMENT OF CARCNOMA IN TCM 1985 Hong Kong COMMERCIAL PRESS,
---- 
PAN MINGJI, CANCER
TREATMENTS WITH FU ZHENG PEI BEN PRINCIPLE, FUJIAN 1992
---- 
SHI LANLING AND SHI
PEIQUAN, EXPERIENCES IN TRATING CANCER WITH TCM,1992 SHANDONG SCIENCES AND TECHNOLOGY PRESS,
· www.cancerdecisions.com
· www.drclarck.net

שאלות 
1. האם הצ'י קונג מרפא סרטן?
 הצ'י קונג, כמו הרפואה הסינית, מתמקד בחיזוק הגוף והנפש ובשיפור הבריאות. כך הוא תומך בכל מאבק של הגוף להחלמתו. התרגול תומך חיזוק הגוף והנפש, עוזר בצמצום תופעות לואי של המחלה והטיפולים המערביים
השונים. התרגול משיב את הגוף לאיזון ובכך תומך בריפוי ובהחלמה. 
2. האם ניתן ללמוד צ'י קונג מתוך ספר או וידאו הנגישים במחשב?
 לא מומלץ. יש להתאים את התירגול לאדם, למצבו ולתנאי הסביבה. 
3. האם ניתן לשלב את התרגול עם הטיפולים הניתנים על ידי הרפואה המערבית? 
בוודאי. אפילו רצוי. שתי השיטות הן כעין שתי כנפיים המאפשרות לציפור לעוף. שיתוף פעולה בין המטפלים והרופאים מגבירים את הסיכוי להחלים ולהירפא. 
4. האם מומלץ להשתמש בצמחי מרפא סיניים במאבק נגד הסרטן? 
כן. אבל רק בשיתוף ובאישור הרופא המטפל. 
5. האם אורח החיים משפיע על ההחלמה במחלת הסרטן?
 לפי התפיסה הסינית אורחות החיים וזיהום הסביבה גורמים למחלות רבות כולל הסרטן. מכאן חייבים להתייחס אליהם בתהליך הריפוי. יש להקפיד ראשית על הדברים הפשוטים: תזונה מתאימה, שינה מרגיעה, תנועה ופעילות פיזית המחזקות את זרימת האנרגיה בגוף, נשימה מספקת ונכונה, היגיינה רגשית ונקודת מבט רוחנית המאפשרת שינוי תפיסה.

bottom of page