top of page

הנשימה הקוסמית שיטת ריפוי LA QI

LA QI משמעו 'למשוך צ'י'. זו דרך תרגול חיצונית של שיטת ZHINENG QIKONG. היא משמשת לתרגול ולהעצמה, לריפוי עצמי ולתמיכה באחרים. היא פשוטה, ישירה, יעילה ועוצמתית. שימושה נרחב מתאים לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום. היא מעוררת תחושות באופן מידי והשפעותיה ניכרות בהקדם. זו שיטה בסיסית קלה לביצוע שאפשר לתרגל בעמידה, בישיבה, בשכיבה או בדמיון בלבד.

שלבי התרגול בישיבה לדוגמא:

 1. לשבת זקוף על קצה הכיסא. להרים את קדקוד הראש [BAI HUE] , לכנס את הסנטר, אזור אגן [HUE YIN] אסוף ומורם. גב תחתון [MING MEN] ישר. אזור הטבור [DU QI] רפוי. העיניים ממוקדות באופק. להפוך את המבט ולמשוך את הנקודה מהאופק אל העין השלישית [YIN TANG] ולעצום עיניים.

 2. להרפות את הגוף מלמעלה למטה: החל מהראש והצוואר, דרך הגפיים העליונות, והגו ועד לגפיים התחתונות.

 3. לומר או לשיר בשקט את שמונת המשפטים כדי ליצור שדה צ'י.

 4. להרים את כפות הידיים עד לגובה המרפקים, כפות הידיים [LAO KONG] אחת מול השנייה במרחק של כ 20 סנטימטרים. לדמיין שמחזיקים כדור של צ'י. האצבעות מורות קדימה. להרפות ידיים ומרפקים. להתמקד במרחב בין הידיים.

 5. לסגור ולפתוח את כפות הידיים ולהתמקד במרחב בין כפות הידיים. האמות נעות עם כפות הידיים [אין תנועה בפרק כף היד].

 6. להקשיב לתחושה בין הידיים [חום, קור, משיכה, דחיה, נימול]. זו תחושת הצ'י כתוצאה משילוב המיקוד המנטאלי ותנועת הידיים.

 7. באמצעות הדמיון ניתן להרחיב את שדה המודעות עד לקצה היקום [HUN YUAN QI המקורי] . כאשר פותחים לדמיין את התנועה ממרכז כדור הצ'י או הגוף עד לקצה היקום וכאשר חוזרים, לאסוף צ'י מכל מרכזי הצ'י ביקום לעבר מרכז הגוף.

 8. לומר בקול רם בזמן פתיחה KAI ובזמן האיסוף HE.

 9. לאחר שנאגר מספיק צ'י, לכוון ולהוביל אותו למקום חסום, כואב או חולה מבלי לגעת פיזית במקום. בוזמנית לשלוח מידע של החלמה, הבראה וריפוי למקום. להישאר במקום מספר רגעים מצומצם בלבד. זו שיטת הריפוי בצ'י.

הכאב והמחלה לפי התפיסה הסינית הינם ביטוי של חוסר זרימת צ'י. היכן שיש כאב אין זרימת צ'י והיכן שיש זרימת צ'י אין מחלה.

 1. לסיים את התרגול בהנחת כפות הידיים על גבי הטבור [נשים קודם יד ימין וגברים יד שמאל. היד השנייה על גבי הראשונה]. להישאר מספר דקות כדי להזין את הצ'י בגוף.

 2. להניע את הגוף, לפקוח עיניים ולהתבונן בגוף

הסבר

תרגול LAQI תואם את חוקי היקום. הוא מחקה את הנשימה הקוסמית המשותפת לכל גופי היקום. זו נשימה רציפה הפועמת בכל מקום. בזמן התרגול, המתרגל מתחבר עם כל היקום ורוטט עימו. הוא מגביר את החילופין בינו לבין היקום עד להתאחדותם.

התרגול כולל שילוב בוזמני של:

 1. מיקוד מנטאלי והוראות הפעלה מדוייקות תוך שימוש בדמיון.

 2. תנועה הידיים

 3. הפניית מידע מדויק בהתאם לנסיבות.

ההנחה הבסיסית הינה שהגוף בריא ביסודו. יש לסמוך על הגוף שהוא יודע את מנגנון ההחלמה והשיבה לאיזון ולבריאות.

משך התירגול בין 20 דקות לכשעה.
bottom of page