top of page

התרופה האולטימטיבית – 'אדם נטול הראש'בשנות החמישים של המאה הקודמת, בעת ביקורו בהרי ההימליה, דוגלס הרדינג, אדריכל, הוגה דעות ומורה בריטי, גילה ברגע חסד בלתי צפוי שאין לו ראש. בתוך הדממה הצלולה של אוויר הפסגות, הוא הבחין שבמקום בו אמור להיות ראש, לחווייתו היה שם רק חלל ריק המלא בחפצי העולם. הוא כינה חוויה זו – חווית 'האדם ללא ראש'. הוא פיתח שיטה המאפשרת למתרגל להתחבר מתוך ה'אני הקטן' עם חווית ה'אני הגדול' שלו. ה'אני הקטן' הוא ההיבט שנולד ושימות, שנהנה, כואב וסובל ומונע על ידי כוחות ה'אגו' שלו ותלוי בגורמים חיצוניים לו. זה מקור לסבל, לתעוקה ולמחלות במישור הפיזי והנפשי. עוצמת התעוקה תלויה בנקודת מבט ובפירוש הניתן לה. ה'אני הגדול' הוא ההיבט שמעבר למרחב וזמן שאינו תלוי באחרים אלא מחובר לאמת הפנימית שלו. השיטה מפגישה באופן מעשי בין ה'אני הקטן' וה'אני הגדול' ואורגת את האהבה האחת המכילה את כל המציאות. זאת הסינרגיה הדרושה להחלמה ולהבראה.


תרגול 'הראיה' נותן מפתחות לשינוי נקודת מבט ומציע תרגילים מעשיים ופשוטים כדי לחוות את המבט האחר. התרגילים דורשים מיקוד ותשומת לב כדי לראות באופן ישיר את המציאות כפי שהיא ולא כפי שאנו מפרשים אותה. היא מאפשרת לכל אחד ואחת להגיע לשקט שלווה ושלום פנימי אשר יתרמו לשלום פנימי הנחוץ שכל כך בתהליך הריפוי וההחלמה. הרפואה והמדע מכירים כיום בהשפעת הנפש על מערכת העצבים ועל מערכת ההורמונים המשפיעים על תהליכי המחלה וההבראה. תרגיל לדוגמא: שבו בנינוחות ותתמקדו בראיית הפרטים של עיני אדם הנמצא מולכם. לאחר מכן תתמקדו בראיה הישירה [ללא ראי] בעיניים שלכם? האם אתם רואים את השוני וההבדל? מה שרואים מבפנים שונה ממה שרואים מבחוץ.


שינוי נקודת המבט ושינוי התפיסה חשובים ביותר ומהווים מפתח לחיים איכותיים ומשופרים: האם לראות את משבר או את ההזדמנות במצב? האם להיות קרבן או תלמיד של החיים? זו הבחירה הקובעת את איכות חיי האדם.


במפגש ראשון עם אנשים החוצים בדרכם מצבים קשים ומורכבים, אני מתחיל את המפגשים בתרגול ה'ראייה'. התרגול מאפשר לצאת מהפניקה ומהדרמה של ה'אני הקטן' ולראות את טבעו של ה'אני הגדול' הפתוח לכל האפשרויות. ב'אני הקטן' נמצאת המחלה. ב'אני הגדול' קיימת ההחלמה וההבראה. נקודת המבט הרחבה יותר מאפשרת להם ללכת בדרכים העשויות לתת להם מזור מעבר לסטטיסטיקה של הרפואה ואיכות חיים יותר טובה להם ולסובבים אותם.


התרגול נעשה באופן אישי ובסדנאות בהנחייתי.

פרטים נוספים נא לפנות אלי או לאתר: http://www.headless.org/bottom of page