top of page

מפתחות לבריאות הגוף

הגוף מאפשר את ההתפתחות ובריאותו הינה תנאי לבריאות האדם. כיום האדם חי בתנאים שלעיתים קשים לגוף: עודף ישיבה, מיעוט תנועה בזמן העבודה, מתח וסטרס, זיהום סביבתי ועוד. לכן יש לדאוג לתקינות הגוף לפחות כפי שדואגים לתקינות הרכב. אני מציע מספר תרגילים פשוטים אשר ניתן לבצעם כל יום כעשרים דקות. ניתן לשלב בינם ולשלבם בחיים:

 1. הליכה פשוטה עם נעליים נוחות וידיים חופשיות

 2. הליכה נורווגית עם מקלות הליכה. הליכה זו מפעילה את כל הגוף ומגבירה את פעילות לב- ריאות. עדיף ללמוד מספר שעורים עם מורה.

 3. עליה במדרגות- מעולה לפעילות לב -ריאות. ניתן לשלב בחיי היומיום בבית ובמקום העבודה

 4. ריקודים- כל יום , בבית , לצלילי מוזיקה קצבית. ניתן לשלב בזמן איכות עם שאר בני הבית.

 5. ריקודי עם והרקדות- גם קצב, גם מוזיקה וגם חברים.

 6. טרמפולינה ביתית- לקפץ על מנת לעורר את כל הגוף ולשחרר רעלנים. ניתן לשלב עם משחק עם בני משפחה.

 7. פלנק- תרגיל מעולה לחיזוק שרירי בטן ושרירי ליבה מבלי לפגוע בגב. הוא כולל השענות עם ארבעת הגפיים על הרצפה תוך הרמת האגן. ניתן לראות הוראותלתירגול באינטרנט. ליש התחיל מספר שניות ולעלות בהדרגה.

 • לאסוף את הבטן

 • לנשום באופן חפשי. להכניס את הבטן פנימה בזמן הוצאת האוויר

 • לא להקשית את הגב התחתון ולא לשקוע מטה עם הגוף

 • לא לנעול מרפקים בפלאנק על כפות הידיים

 • לדחוף את הרצפה עם הידיים והמרפקים – לא להכנע לכוח הכובד בייחוד באיזור השכמות.

המפתחות נמסרו בגדר רעיונות ו אינן המלצות לריפוי או טיפול.

לצורך זה יש לפנות לרופאים, מטפלים או למאמנים מוסמכים.

נפש בריאה בגוף בריא


bottom of page