top of page

אנו חיים בתקופה מאתגרת ואינטנסיבית שבה התנאים משתנים במהירות רבה.
היא מתאפיינת בחוסר ודאות, חוסר יציבות ועייפות רבה.
כדי לפעול ביעילות עלינו להתכונן וליצור חוסן פיסי ונפשי.
תרגולים פשוטים ועוצמתיים מאפשרים לחצות תקופה בביטחה ובשלווה.

הנכם מוזמנים להצטרף לתרגולים.  באהבה.

תרגול ג'ננג צ'י קונג
לפיתוח החוסן

שיחה על תרגול ג׳ננג צ׳י קונג

כתמיכה בטראומה

הטראומה הינה תגובה טבעית לאירוע בלתי נסבל שאירע במהלך החיים. הטראומה  גורמת לקפאון של חלקים מסויימים, חוסר זרימה, ניתוק מהמציאות היומיומית. הבנה ותרגול של המצב מאפשר להקל על חיי הסובלים מטראומה והסובבים אותם.

 

שיחה על תרגול ג׳ננג צ׳י קונג
כתמיכה בתהליך האבל

אנשים רבים חווים אבל בארץ: אבל על יקירהם, אבל על קהילתם, אבל על אידאה ועוד. האבל הינו תהליך בעל מספר שלבים אשר ניתן לתמוך ולעזור בהם בהתאם לתופעות בעזרת תירגול ג׳ננג צ׳יקונג.

תרגול ג׳ננג ציקונג כתמיכה בהגשמת ההרפיה במציאות העכשווית

התרגול האמיתי הינו בחיי היומיום לנוכח המציאות המשתנה. התקופה מאז סוכות 23 כוללת הרבה אירועים עוצמתיים המאלצים את רוב תושבי המדינה לשנות אורח חיים במידה זו או אחרת. תרגול הג׳ננג צ׳יקונג מאפשר להקל על הטראומה והאבל של המתרגלים ושל סביבתם.

קול דממה דקה במרכז הסערה


העולם מורכב משני מרחבים:

  1. חיצוני, נגלה, מורכב מחומר מדיד המוגבל בזמן ובמרחב. הוא נחשף בעזרת החושים בפיקוח ההגיון שבמנטאלי.

  2. פנימי, ניסתר, מורכב מאנרגיה מעודנת, אינסופי ונצחי ומתגלה בעזרת חוויה ואינטואיציה. 

ייחוד האדם ביכולתו לבחור להתחבר לאחד מהם. הם מהדהדים זה לזה כל הזמן.

חוסן - סיכום פרק ראשון

מול סערות בחוץ, אדם יכול לפתח חוסן פיזי ולשפר חוסן נפשי. בעזרת שינוי תפישה ניתן לתרגל, לאמץ הרגלים תואמים ולפעול לשינוי ההסתגלות למציאות.

שיפור שכלול ותרגול החוסן הגופני והפיזי בשעות משבר

שיחה במספרת סדרת הרצאות של עמותת תעצומות 

יוגה צחוק

אחת הדרכים היעילות לשנות את נקודת המבט ולחוות שהכל HAO LA, הכול טוב היא לתרגל יוגה צחוק. כנאמר לקראת חג שמחת תורה "והיית אך שמח".
רצ"ב הקלטה של אילן קדרון,-מורה ותיק  בצ'יקונג ובג'ננג צ'יקונג. הוא הנחה מפגש זה במסגרת קורס מורי ג'ננג צ'יקונג שנערך בכפר-שמריהו. בברכת נעשה ונצחק.

bottom of page