top of page

אני אחד - בין סין לסיני - שבועות 2022

הקלטה מהמפגש החגיגי שקיימנו לכבוד חג מתן תורה ביום 2.6.22.
במפגש חווינו  תרגול צ'י-קונג סיני ותובנות מתוך תורת ישראל: התהליך מפסח ועד לקבלת עשרת הדיברות , מגילת רות והנשים, מהות השבועה

תרגול לבריאות של ג''ננג צ'יקונג - רמה 1

שעור HYLT עם שלושת המרכזים + רמה ראשונה

bottom of page