top of page

קיץ 2022 - חיזוק הרוח והעצמת החוסן / הקלטה ממפגש 22.6.22

21 ביוני הינו היום הארוך בשנה, היום בו היאנג במירבו.
זה הזמן המתאים ביותר להתחבר להיבט העדין ביותר שלנו - הרוח (ספיריט) ולאתחל את מערכת החוסן הפיזי והנפשי שלנו.

תרגול לבריאות של ג''ננג צ'יקונג - רמה 1

שעור HYLT עם שלושת המרכזים + רמה ראשונה

bottom of page