top of page

סדרת מפגשים
"לברוא את הבריאות"
התחברות למקור הבריאות

בתוכנית נברא ביחד את הבריאות כדי להכין עצמינו לקראת העתיד לבוא:

נשפר את החוסן הפיזי והנפשי,
נשפר את כושר ההסתגלות שלנו למציאות,
נלמד לאגור אנרגיה הדרושה להסתגלות למבנים החדשים.

 

במפגשים נתרגל ג'ננג צ'י קונג, נבין את עקרונותיו ונלמד ליישמם בחיי היומיום,

נעמיק את הידע מהרפואה הסינית המסורתית ומעוד שיטות שונות.

נלמד להכיר ולכוון את כלי הגוף המדהים שניתן לנו,

נעדן את מנגנון האנרגיה שלנו ונבדוק את תפקוד הרגש והמחשבה,

והכל בניצוח הרוח.

 

אנחנו מאמינים כי כל אחד ואחת יכולים לאמץ תפישה נכונה של המציאות,

לשפר את הבריאות וליצור מרחב של שלווה, חמלה ואהבה.

 

החלמה - הבראה - שימור - איזון הבריאות

אנחנו מזמינים אתכם לסדרה בת 5 מפגשי אונליין בימי חמישי

הסדרה החדשה תתחיל

בקרוב 

​​

- כל השעורים יוקלטו ויהיו נגישים למשתתפים.
- פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים.
- אין צורך בידע מוקדם.

- ניתן להצטרף בראשית כל פרק המהווה יחידה שלמה בפני עצמה.
- לאחר התשלום יישלח לינק הכניסה לזום.

עלות השתתפות בקורס בדאנה - תשלום על פי רוחב ליבכם ויכולתכם והערכת המתרגל.

 

סדרת מפגשים מוגשת בשיתוף עם עמותת תעצומות

bottom of page