top of page

הקדמה:
שמונת המשפטים נכתבו על ידי המאסטר הסיני דר' פאנגמינג גו, מייסד שיטת ג'ננג צ'יקונג. הם מהווים תיאור של תשתית השיטה, תמצית התאוריה שלה ומדריך מעשי למתרגל.

הסיפרה שמונה מסמלת תהליך שהושלם. כל משפט מורכב מארבע סימניות המסמלות את ההתפרשות במרחב לארבעת כווני האויר. סך הכל 32 סימניות המסמלות את התפרשות המלאה במרחב מתוך הלב [ 32 בגימטריא מסמל את הלב].

בעזרת שינון והקראת שמונת המשפטים, מודעות המתרגלים עוברת ממצב תיפקוד יומיומי ורגיל למצב מיוחד המכונה 'מצב של צ'יקונג'. במצב ההתחלתי המודעות ממוקדת בגוף הפיזי המכונה גוף-חומר. בעקבות ההקשבה והשינון המודעות מתמקדת באנרגיה ואז היא מכונה גוף-צ'י. התהליך מהווה הכנה טובה לקראת התרגול הפיזי של ג'ננג צ'יקונג ומאפשרת למתרגלים להרפות, להתמקד פנימה ולהתחבר עם הנוכחות הפנימית השלווה והעוצמתית שלהם. 

המשפטים מתארים את הרבדים הגלויים והנסתרים של האדם ואת העבודה [KONG] הנדרשת לחשיפתם. זו תפיסה שונה מתפיסת המערב המונותאיסטי ולכן נדרש זמן להסתגלות וליישום של המידע. המתרגלים נדרשים לסבלנות כדי להפנים את הפרדיגמה השונה. התמדה רציפה ['והגית בו יומם וליל'] מאפשרת שינוי הההתנהלות היומיומית עד שתשתית החומר מותמרת ויש החלמה והבראה. 

היקום מתואר בתפיסה הסינית כמורכב משמים וארץ. השמים נמצאים מעל ראש האדם. הארץ נמצאת מתחת רגלי האדם. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" [ספר בראשית]. השמים, מקור היאנג,  מהווים את המציאות המעודנת, הנסתרת והעוצמתית שלא ניתנת לכימות ולהוכחה. הארץ , מקור האין, מהווה את מציאות החומר הניתנת לתחושה, לכימות בעזרת חמשת החושים ולעיבוד מנטאלי.

שמונת המשפטים, שמונת עמודי התשתית  – ג'יננג צ'יקונג

תרגום וביאור בסיסי 1

על ידי יוסי מורגנשטרן

1. ראש לשמים רגלים בארץ

לדמיין, לחשוב, להרגיש שהראש פונה ומתכוון לעבר השמים הרחוקים , הכחולים והטהורים. הרגלים נעוצות עמוק לתוך הארץ, כמו שרשים של עץ.

לחוש את הציר האנכי שנוצר ומתבהר בתודעה.  הוא מאפיין את המין האנושי ומגדיר את ייחודו.

2. גוף רגוע , מחשבה מתפרשת

הגוף נרגע נפתח ועירני. גל הרפיה מהפנים כלפי חוץ.

ותהליך החשיבה מתפרש סביב באופן חפשי ויצירתי. בניגוד לתהליך החשיבה הרגיל המסתובב באובססיה ללא מוצא.

3. בחוץ שקט, בפנים כבוד לעצמי ולאחרים

חווית הסביבה החיצונית היא שלווה מבלי להיצמד לדבר. בפנים אני מכבד ונותן את המשקל הנכון לעצמי ולאחרים.

4. הלב פנוי, הופעה ענווה

תנועת הרגשות זורמת והלב פנוי. ההופעה כלפי חוץ צנועה וענווה. 

5. במיינד נוכחת מחשבה אחת בלבד

המיינד ממוקד ושקט

6. הרוח מתפרשת עד קצה היקום

הרוח האנושית , 'צלם אלוהים' , מתפרשת עד פאתי ארץ, עד תחילת הבריאה. היקום והאדם מתאחדים

7. הרוח מאירה את הגוף מבפנים

הרוח האנושית מאירה את כל הגוף מבפנים.

8. הגוף מאוחד בהרמוניה עם הצ'י

הגוף השלם מתאזן בהרמוניה עם הצ'י.

שמונת המשפטים מתארים מסע אישי המתחיל הגוף הדואלי, עובר דרך השכבות השונות של האדם ומסתיים בגוף המאוחד. זו הזמנה למסע מופלא של מתרגלי הג'ננג צ'יקונג. מסע שנועד להגשים את המטרה כפי שהוגדרה על ידי דר' פאנגמינג גו: להכיר את הגוף הנגלה והנסתר, להתחבר ל'אני האמיתי', להיות חופשי וליצור קהילה חופשית.

בברכת נקשיב, נעשה ונשמח.

שמונת עמודי התשתית - 2.jpeg
כתב יד סינית למאמר באתר.jpg
bottom of page