הקלטות משיעורי ג'יננג צ'יקונג בהנחיית יוסי מורגנשטרן

תרגול לבריאות של ג''ננג צ'יקונג - רמה 1

 הכנה, עמוד שדרה , רמה 1
Date: Jun 17, 2020 04:29 PM 

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: ZNQK@170620

גב, רמה 1

Date: June 17, 2020  07:30 AM

TEACHER WU    MAY 31, 2020

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: YOSSI@170620 MORN

שיעור רמה 1 - ת"א 24.6.20

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

יום ראשון  21.6.2020

שיעור בלייט-האוס ת"א 10.6.20

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: ZNQK100620@YOSSI