top of page

  הקלטות משיעורי ג'יננג צ'יקונג בהנחיית יוסי מורגנשטרן

תרגול לבריאות של ג''ננג צ'יקונג - רמה 1

הכנה הכוללת הרפיה, צלילה פנימה לליבה, התפשטות ספיראלית

YUAN HUN YUAN QI

הבנת מהות האהבה, מה זה צ'י? כיצד האהבה הינה תמצית התרגול? כיצד האהבה היא מהותה של האנרגיה, הכנת לתרגול, פתיחה, פרק א, סיום

שעור HYLT עם שלושת המרכזים + רמה ראשונה

גב, רמה 1

Date: June 17, 2020  07:30 AM

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: YOSSI@170620 MORN

שיעור בלייט-האוס ת"א 10.6.20

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: ZNQK100620@YOSSI

 הכנה, עמוד שדרה , רמה 1
Date: Jun 17, 2020 04:29 PM 

 לחצו כאן לצפיה - והכניסו סיסמא

Access Password: ZNQK@170620

 הכנה למצב של צ׳יקונג. 
פתיח, פרק א׳ וסיום של רמה 1
Date:  11.9.2020 

 לחצו כאן לצפיה -תוקף להורדה עד 18.9.20

הורידו למחשב לצפיה חוזרת

bottom of page