top of page

מסע לסין - ׳חכמת הצ'י קונג ועוצמת הריפוי'  - יוני 2016

לפני כחודש נחתתי בסין המוכרת והבלתי מובנת, במטרה לתרגל את שיטת 'חכמת הצ'י קונג ועוצמת הריפוי' (ZHINENG QIKONG). לאחר כ-30 שנות תרגול צ'י קונג, פגשתי בשיטה זו לפני כשנתיים והיא עוררה בי סקרנות, התלהבות פנימית ורצון להעמיק בה. חשתי שבאמצעותה אני אוכל לחזק את בריאותי ולהעמיק לתוך רזי האנרגטיקה הסינית, ואכן האינטואיציה שלי צדקה. השיטה כוללת תרגילים פשוטים ויעילים לגוף ולנפש ותאוריה הוליסטית הנשענת על הבנת חוקי היקום ומקומו הייחודי של האדם. היא מציעה דרך לרתום את כוחות הטבע למען בריאותינו ולמען בריאות העולם.

חמשת המורים (כן, חמישה) שלימדו בהשתלמות הם תלמידיו של הוגה השיטה הסיני דר' פאנג מינג. הם חלק מקבוצה המכונה 'משפחה גדולה והרמונית' שמטרתה להפיץ את השיטה לשינוי פרדיגמה (תפיסה) לקראת לעולם חפשי ובריא יותר. הם שיתפו בנדיבות את הידע שלהם ואת ניסיונם.

אינטנסיביות הלימוד במשך 10 שעות כל יום, והשילוב בין התרגול המעשי והלימוד תאורטי יצרו תנאים מאפשרי שינויים, כפי שעיבוד מתכת דורש חימום מקדים. גופי חרק ונמתח מעבר למה שחשבתי שהוא יכול, נפשי התגמשה. נחשפו בפני חלקים ומנגנונים שעד כה היו לי נסתרים. דברים אחרים התחברו. אסימונים נפלו (למי שעדיין זוכר את המושג). המיינד נפתח לבחירות אחרות בחיים: לתת פחות שליטת לאגו ויותר ל'אני האמיתי' המכונה בשיטה YI YUAN TI.

השיטה מבוססת על הבנת גוף האדם ומורכבות הנפש בדיאלוג בין האגו המשועבד וה'אני האמיתי' החופשי. היא מכוונת ל'אני האמיתי' שיוליך את החיים לקראת חרות יותר גדולה. כל כך ברור, בהיר ומובן. בנוסף לתרגילי התצורה [FORM] שלמדנו, תרגלנו תרגילים נוספים להגמשת עמוד השדרה והולכת האנרגיה בתוך הגוף ותרגילים סטטיים ממושכים. אלו האחרונים נועדו לאמן את המתרגל להפריד בין הגוף והמיינד בעת מכאוב או מחלה. ההפרדה יוצרת מרחב אליו המיינד חודר ובעקבותיו האנרגיה מגיעה וזורמת ביתר חופשיות. לפי שיטה זו, במקום שהאנרגיה מגיעה יש תנועה ותהליכי הבריאות מתעצמים ותהליכים המוציאים את הגוף מאיזון נחלשים. עבודת הנפש כללה התבוננות בהיבטים המעודנים של האדם, הקשר שלהם עם הגוף והשפעתם על איזון הגוף ועל יצירת מחלות. מטרת השיטה לחזק את בריאות הגוף ואת בהירות הרוח. השילוב בין השנים יוצר תנאים לשינוי מתמשך.

כעת, אני מריח כבר את ניחוח השיבה הביתה, מוחי וליבי מחפשים נתיבים כיצד לשתף את הידע והתרגול עם כל מי שמעוניין.

ב-14 ביולי יתקיים ערב מבוא חינמי לחכמת הצ'יקונג ועוצמת הריפוי, מוזמנים באהבה.


מצורף מטה דף הרשמה לערב המבוא, למידע נוסף - עמדו עם העכבר על גבי הדף וגללו או לחצו כאןbottom of page