top of page

יחסי מטפל / מטופל לפי הרפואה הסינית המסורתית


האחד ההבדלים המהותים בין הרפואה הסינית לרפואה המערבית הוא היחסים בין מטפל ומטופל.

התבוננות בקשר בין המטפל והמטופל מחייבת ראשית להבין את עקרונות הרפואה הסינית. היא המתמקדת בפן הנסתר של החיים המכונה צ'י, אנרגיה אשר אינו ניתן להבנה ולכימות. רפואה זו נשענת על תפיסה הוליסטית הרואה באדם חלק מהטבע וחוקרת את הקשר ההדדי בינהם. היא מכירה את ההיבטים השונים של המטופל כגון גופני , אנרגטי, רגשי ומנטאלי. בוזמנית באמצעות התייחסותה גם להיבט הרוחני היא רואה את אחדות האדם. לעומתה הרפואה המערבית נשענת על מדע, הגיון וסטטיסיקה. מקומו של הרופא כחוקר הנמצא מחוץ למערכת. כדימוי, הראשונה מתחילה להסתכל על האדם בטלסקופ ואחר מתקרבת עד לפרטי הפרטים ואילו השנייה מתחילה להסתכל עליו במיקרוסקופ ולרוב נותרת שם.מספר הדגשים ברפואה הסינית על מהות הקשר בין מטפל מטופל

1. אחריות המטפל

לפי הגישה הסינית, האחריות לבריאות ולגורל המטופל היא על המטופל עצמו. אילו הם חייו, זה גורלו. המטפל הינו נותן שרות, כמשרת ולא כבעל הבית.

בפרק 11 ב'ספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב' שנאסף לפני 2400 שנים נאמר "במידה ואדם לא רוצה להחלים,המחלה לא תרפא ולמרפא לא יהיה כל הישג". ההישג הינו של המטופל ולא של המטפל. כך גם האחריות. אחריות המטפל הינה לפעול בהתאם למיומונותיו המקצועיות.


2. היבטים שונים לאדם

ברפואה הסינית נעשית הבחנה בין ההיבטים השונים של האדם והקשרים ההדדיים שבינהם. לדוגמא: העצב פוגע בריאות, פגיעה בכליות מעוררת פחד, הרוח המנשבת פוגעת בכבד.

בוזמנית היא מכירה בחשיבות רוח האדם ואת השפעתה על תיפקוד הגוף ומערכותיו. בפרק 54 ב'ספר הציר הרוחני' שנאסף לפני 2400 שנים נאמר:

"מרפא דגול מתייחס לרוח האדם ... לפני הדיקור , המדקר חייב להזמין את הרוח לשכון בלב , כך שהיא תשאר עירנית ותתגייס ותעורר את כל מערכת ההגנה של הגוף " . גיוס הרוח מעורר את מערכת ההגנה של הגוף. מדהים !


בפרק 13 ב'ספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב' שנאסף לפני 2400 שנים נאמר: "המטפל חייב לשאול בשיטתיות אודות הרגשות וחייב להיות נחוש כדי להכיר את כוונות המטופל. כאשר רוח המטופל נוכחת, היא תביא פריחה ובהירות. כאשר הרוח אובדת, המטופל יחווה הרס וצמצום".


3. התנהלות המטפל עוזרת בהחלמה

המטפל, בדרך חייו משפיע על המטופל. הם שניהם חלק מאותה מערכת. בפרק 54 ב'ספר השאלות הפשוטות של הקיסר הצהוב' שאסף לפני 2400 שנים נאמר

"יושרת המטפל תאפשר תיקון למטופל". אחריות המטפל היא לנהל אורח חיים בריא בעצמו ולהשרות את זה על המטופל.


4. סובייקטיביות ומפגש בעל אופי אישי

האבחון ברפואה הסינית מבוסס על איסוף מידע ישיר על ידי המטפל בעזרת חושיו ובעזרת תשאול מפורט. השפה הסינית הציורית מעודדת התבוננות ישירה למציאות. המטפל מחוייב להכיר את פרטי החולה וסביבתו המהווה מקור למחלות ובוזמנית להחלמה. תהליך המקרב את המטפל והמטופל ותומך בתהליך.


סיכום

הרפואה המערבית והסינית מהוות פן שונה של התמיכה במטופלים. שתיהן חשובות. כל אחת בזמנים ובמקומות אחרים. לדוגמא: כאשר אדם מגיע לבית חולים עם התקפת לב, הרפואה המערבית נותנת את המענה המיידי הטוב ביותר. כדי למנוע התקפת לב, הרפואה הסינית מתייחסת באופן עדיף. התקופה בה אנו חיים מציבה אתגרים רבים לאדם. רק שילוב אמיתי ושיתוף פעולה יוכלו להתמודד עם אתגרים אילו.


bottom of page